Wethouder

P. (Pim) Bouman

Aalburg

BAB

Portefeuille:

 • Openbare Werken
 • Water (o.a. Deltaprogramma)
 • Verkeer en Vervoer
 • Speeltuinen
 • RBT/ROB (rol van commandite)
 • Recreatie en toerisme
 • Milieu, afval en duurzaamheid
 • Riolering
 • Vergunningverlening en toezicht
 • Natuur en landschapsontwikkeling
 • Ruimtelijke Ordening (tijdelijk)
 • Sportbeleid
 • Sportaccommodaties
 • Sportsubsidies
 • Sport en welzijn
P. (Pim) Bouman
Alle rechten voorbehouden