Wethouder

C.J. (Cees) Schreuders

Aalburg

CDA

Portefeuille:

 • Onderwijs (inclusief accommodaties)
 • Leerlingenvervoer
 • Leerplicht/vroegtijdig schoolverlaten
 • Brede school
 • Kinderopvang
 • Peuterspeelzalen
 • Onderwijsachterstand
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Decentralisatie/transitie AWBZ en WMO
 • Ouderenbeleid
 • Subsidiebeleid
 • Maatschappelijk werk
 • Transitie jeugd
 • Jeugd- en jongerenwerk/beleid
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Decentralisatie Participatiewet (tijdelijk)
C.J. Schreuders
Alle rechten voorbehouden