Wethouder

Burgemeester F. (Fons) Naterop

Aalburg

CDA

Portefeuille:

 • Bestuur
 • Kabinetszaken
 • Bestuurlijke coördinatie en planning
 • Dorpsraden
 • Coördinatie regionale en intergemeentelijke zaken (waaronder LHA-samenwerking)
 • Burgerzaken/verkiezingen
 • Algemene bestuurlijke en juridische zaken (incl. bijzondere wetten)
 • Communicatie, waaronder ook voorlichting en representatie
 • Internationale contacten
 • Openbare orde en veiligheid (inclusief brandweer, politie en rampenbestrijding)
 • Regionale economische zaken
 • Kunst en cultuur
 • Bibliotheek
 • Cultuursubsidies
 • Muzieksubsidies
 • Monumentenzorg/cultureel erfgoed
 • Streekarchief
 • Transitie jeugd
 • Jeugd- en jongerenwerk/beleid
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Gezondheidszorg algemeen en Regionale ambulance voorziening (RAV)
 • Project Samen Doen Vrijwilligerswerk
 • Project Integrale Dorpsontwikkelingsplannen (afronding)
 • Coördinatie vergunningverlening, toezicht.
 • Handhaving
F. (Fons) Naterop
Alle rechten voorbehouden