Wethouder

H. (Harry) Dijkstra

Aa en Hunze

CDA

Portefeuille:

 • Onderwijs, inclusief onderwijshuisvesting
 • Brede schoolontwikkeling
 • Volwasseneneducatie
 • Leerlingenvervoer en leerplicht
 • Volksgezondheid, inclusief GGD bestuur
 • Jeugdbeleid, Centrum jeugd en Gezin, Sociale Teams
 • Welzijnsbeleid, inclusief gezondheidszorg
 • Zorg; Coördinerend wethouder WMO
 • Zorg: Jeugdzorg en AWBZ-begeleiding
 • Millenniumgemeente en Fairtrade
 • Schuldhulpverlening
 • Inburgering, vluchtelingen
 • Internationale betrekkingen, w.o. EDR

Projecten:

 • Invoering Jeugdzorg en AWBZ-begeleiding
H. (Harry) Dijkstra
Alle rechten voorbehouden