Wethouder

H. (Henk) Heijerman

Aa en Hunze

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze

Portefeuille:

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Volkshuisvesting, woningbouw
 • Omgevingsvergunningen
 • Kern- en buurtgericht werken
 • Beheer openbare ruimte (onder andere wegen, groen, fietspaden)
 • Verkeer en Vervoer
 • Accommodatiebeleid inzake dorpshuizen
 • Plattelands- en natuurontwikkeling, inclusief P10
 • Landbouwbeleid m.b.t. versterken landelijk gebied
 • Begraven en begraafplaatsen

Projecten:

 • Burgerparticipatie
 • Gebiedsontwikkeling Drentsche Aa
H. (Henk) Heijerman
Alle rechten voorbehouden