Wethouder

Burgemeester E. (Eric) van Oosterhout

Aa en Hunze

PvdA

Portefeuille:

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Algemeen bestuur en voorlichting
 • Samenwerking Drentsche Aa (Bedrijfsvoering)
 • Veiligheidsregio (Brandweer/GHOR)
 • Vergunningen openbare orde en veiligheid, inclusief evenementen
 • Cultuur
 • Dienstverlening
 • Personeel en Organisatie
 • Integrale handhaving
 • Recreatie/toerisme

Projecten:

 • Herijking Strategische Toekomstvisie 2020
 • Themajaar 2015: Recreatie & Toerisme
E. (Eric) van Oosterhout
Alle rechten voorbehouden