AAARO

Wat heb je aan ontwerpend onderzoek?

ProjectAtelier BrabantStad in actie

Ontwerpend onderzoek, wat is dat precies? En wat heb je eraan als opdrachtgever? Bekijk de film ‘Het Mozaïek van Brabant’!

Het Mozaïek van Brabant

De film toont hoe het IABR-2014 Projectatelier BrabantStad werkt aan nieuwe ruimtelijke en bestuurlijke ontwikkelmodellen voor Brabant. Het atelier is opgericht door IABR, de Provincie Noord-Brabant, de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond, en de Brabantse Waterschappen.

De bestuurders zetten, samen met lokale stakeholders, ontwerpend onderzoek in om de economische, financiële, infrastructurele en landschappelijke thema’s van Brabant onder de loep te nemen. De verschillende ruimtelijke condities werden nader onderzocht en op een nieuwe manier met elkaar verbonden. Door het slim koppelen van opgaven en kansen ontstond een brede ruimtelijke ontwikkelvisie. Dat kan ook relevant zijn voor ruimtelijke opgaven elders in Nederland.

De film is gemaakt door IABR/UP in opdracht van Architectuur Lokaal in het kader van Waaaro?Daaaro!, dat de activiteiten van nationaal architectuurbeleid inzichtelijk maakt en de toegevoegde waarde breed ontsluit op lokaal en regionaal niveau.

Kijk hier de film Het Mozaïek van Brabant

Alle rechten voorbehouden