Wethouder

A. (Anjo) van de Ven

Alkmaar

OPA

Portefeuille:

  • Ruimtelijke Ordening, inclusief stedelijke vernieuwing
  • Monumentenzorg en Archeologie
  • Grondzaken
  • Wmo, Volksgezondheid
  • Armoedebeleid, Schuldhulpverlening
  • Welzijn en Cultuur
  • Groen
  • Deregulering
  • Overdie
A. van de Ven
Alle rechten voorbehouden