Vernieuwing

Toekomstige inrichting Centrumeiland IJburg wordt participatieproject

Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM) nodigt iedereen uit mee te denken

Architectuurcentrum Amsterdam ARCAM nodigt iedereen, van student tot professional, van buurtbewoners tot ondernemer, uit mee te denken over de toekomstige inrichting van het Centrumeiland.

Centrumeiland en omgeving in IJburg

Nadat de gemeente Amsterdam vorig jaar de ontwikkeling van het Centrumeiland vanwege zijn financiële positie stil moest leggen neemt Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM) nu deze taak over. 14 maart heeft wethouder Van Poelgeest het centrumeiland symbolisch overgedragen aan directrice Franquinet van ARCAM. Onder de titel ‘Stad in Zicht’ wordt de ontwikkeling van het Centrumeiland een participatieproject. ARCAM wil zoveel mogelijk ideeën verzamelen over hoe het Centrumeiland ingericht moet worden en zal daarna inzenders uitnodigen voor een cursus stedenbouw. Momenteel wordt het eiland opgespoten. Met de aanleg van het Centrumeiland wordt geanticipeerd op de verwachte groei van het aantal inwoners.
Bron: http://www.architectuur.org/nieuwsitem/4134/ARCAM_inventariseert_plannen_Centrumeiland_IJburg.html

Alle rechten voorbehouden