Artikel

Toekomst Scheldeterrein Vlissingen?

Wethouder: Scheldeterrein in 2030 klaar

Betrokkenen en wethouder Lambert Prevoo (lokale Partij Souburg-Ritthem) zijn positief over de toekomst van het Scheldeterrein.

De Timmerfabriek op het Scheldeterrein

Het terrein is al tien jaar lang in het bezit van de gemeente Vlissingen. Nog steeds zijn er niet meer dan 51 woningen gebouwd; de rest van het terrein ligt braak. Het Scheldeterrein is een van de pijnpunten in de komende gemeenteraadsverkiezingen van Vlissingen. In 2007 moesten Burgemeester en Wethouder al opstappen na een motie van wantrouwen van de raad vanwege een tekort van 42 miljoen bij het ontwikkelen van het Scheldeterrein. Onderdeel van de visie van de gemeente op de toekomstige ontwikkeling van het Scheldeterrein is de instemming met de mogelijke herbestemming van de Timmerfabriek. De Timmerfabriek is een Rijksmonument en omvat 3.000 m2 verhuurbaar vloeroppervlak verdeeld over drie lagen. Mogelijke nieuwe functies zijn zakelijke dienstverlening, kantoren, horeca en cultuur.

Alle rechten voorbehouden