Voorziening

Integraal schoolconcept van start

Kinderen van 0-12 opgevangen

Naast de Brede School is er nu ook het IKC

Impressie Gebouw Zeeburgereiland @studioninedots

Ontwerp school Zeeburgereiland, Studioninedots

Alle rechten voorbehouden

Het Integraal Kindcentrum. Dat is een nieuw schoolconcept dat voor het eerst wordt beproefd op het Zeeburgereiland in Amsterdam. Onlangs is de eerste (Montessori)school geopend in een gebouw dat is ontworpen door Studioninedots. Opdrachtgever is het Stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam. Het stadsdeel beschouwt het project als een pilot - het heeft hiervoor de markt uitgedaagd met een plan te komen waarin ontwerp, uitvoering, onderhoud en exploitatie zijn verdisconteerd. Een voorbeeld dus van DBMO.
Terwijl de Brede School is opgericht met als doel verschillende functies in een complex te combineren, zoals onderwijs, maatschappelijke voorzieningen, gezondheidszorg en educatie voor ouderen, is het IKC puur gericht op onderwijs en opvang. Daarom werkt het Montessori-schoolbestuur ook samen met STAIJ (openbaar onderwijs) en SKON (Kinderopvang). Kinderen worden vanaf hun geboorte tot hun 12e jaar in het IKC opgevangen, begeleid en gedoceerd. Het gebouw speelt in op flexibel gebruik met een sociaal, collectief hart dat ingezet kan worden voor onderwijsdoeleinden. Verder zijn er verschillende soorten indelingen te maken.
Als winnaar koos het stadsdeel het consortium Verlaat Uden Bouwsystemen dat vorig jaar zomer een DBMO-overeenkomst tekende. Daarna is de school in een razend snel tempo gebouwd. Stadsdeelwethouder Thesingh heeft de volgende verklaring gegeven voor dit nieuwe project: ‘De grillige ontwikkeling van IJburg leerde ons dat een andere manier van plannen en bouwen nodig is om goed te kunnen inspelen op gebiedsontwikkelingen en dure noodvoorzieningen of verhuizingen te voorkomen.’
In november 2013 hield Ruimte OK, het kenniscentrum voor opdrachtgevers in het onderwijs, een kennisdag over deze nieuwe loot aan het onderwijs. Want het voorbeeld op Zeeburg staat niet op zich. Ook in Leeuwarden, Druten en Uden zijn IKC-projecten gestart.

Alle rechten voorbehouden