Voorziening , Woningbouw

Familie-erf, Familie-hof, Familie-huis

Van Bergen Kolpa Architecten, 2013

Het zogenaamde familie-wonen wordt gekenmerkt door meerdere generaties die vanuit wederzijds belang en met behoud van zelfstandigheid samenleven, elkaar informeel ontmoeten en indien nodig ondersteunen. Wat zijn de mogelijkheden?

Open Oproep AARO

Recent hebben enkele zorgvernieuwers een langetermijnvisie voor de zorg opgesteld. De visie is mensgericht, economisch houdbaar en maatschappelijk ingebed. Begrippen als zelfzorg en samenredzaamheid spelen een centrale rol. Deze visie heeft Van Bergen Kolpa geïnspireerd om samen met Juurlink+Geluk en Juli architecten onderzoek te doen naar een woonvorm die hierbij aansluit; het zogenaamde familie-wonen. Deze woonvorm wordt gekenmerkt door meerdere generaties die vanuit wederzijds belang en met behoud van zelfstandigheid samenleven, elkaar informeel ontmoeten en indien nodig ondersteunen. In het voorstel worden verschillende samenlevingsvormen, ruimtelijke configuraties en technologische innovaties onderzocht. In de uitwerking van het voorstel betrekt men expertise op het gebied van strategisch zorgadvies, vastgoedontwikkeling, sociologie en domotica. Omdat het team concreet naar de regionale herbestemmingsopgave van de Argos zorggroep wil kijken worden ook enkele lokale gemeenteambtenaren en thuiszorginstellingen benaderd. Meer informatie

Door middel van Drie Open Oproepen wordt invulling gegeven aan de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO) 2013-2016. Dit projectvoorstel is een van de vier gekozen inzendingen en onderdeel van het programma Innovatieve vormen van Opdrachtgeverschap. Meer informatie

Alle rechten voorbehouden