Wat is de AAARO?

Onderdeel van: Actie Agenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO), Over AAARO

Op Prinsjesdag 2012 hebben minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) namens het kabinet de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) 2013–2016 'Werken aan ontwerpkracht' uitgebracht.

De AAARO zet voor de periode 2013–2016 in op de versterking van ontwerpkracht en -kwaliteit bij regionale en lokale overheden, ontwerpers, marktpartijen en particulieren. Via de programma’s Zorg en Scholenbouw, Stad en Regio, Stedelijke Transformaties en Innovatieve Vormen Opdrachtgeverschap ondersteunt het Rijk initiatieven die urgente opgaven aanpakken en daarmee de rol van het ontwerp versterken.

Meer informatie Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013–2016