Gedeputeerde

M. (Monique) van Haaf

Provincie Overijssel

VVD

Ruimte, Grondbeleid en Handhaving
- Ruimtelijke ontwikkeling (incl. wonen en ondergrond)
- Financieel toezicht gemeenten en waterschappen
- Grondbeleid
- Handhaving

Monique van Haaf
Alle rechten voorbehouden