Gedeputeerde

K. (Klaas) Kielstra

Provincie Fryslân, Friesland

VVD

Portefeuille:
Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en kwaliteit woonomgeving
Recreatie en toerisme, incl. Regiomarketing Fryslân
Grondbeleid
De Nieuwe Afsluitdijk, incl Wadden/ Waddenfonds
Thialf
Bedrijfsvoering, personeel & organisatie
Europa en Internationale contacten (i.s.m. CdK)
IPO

Klaas Kielstra_
Alle rechten voorbehouden