TU Delft - Bouwkunde

Onderwijsinstelling

TU Delft

Faculteit Bouwkunde

Sinds 2010 bekleedt Wouter Vanstiphout de leerstoel Ontwerp & Politiek. De leerstoel gaat een tweede periode in onder de titel Ontwerp en Overheid.

De focus is gericht op de gevraagde verandering bij lokale en regionale overheden, de verbinding van overheid, onderwijs en onderzoek en de alliantievorming tussen lokale en regionale overheden.

Het rijk kan in de periode 2013–2016 de reflectie, adviezen en initiatieven vanuit de leerstoel benutten bij het invullen van zijn eigen excellent opdrachtgeverschap en bij de uitvoering van de acties gericht op het versterken van de lokale en regionale ontwerpkwaliteit en -kracht.

Daarnaast richt de leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw, TU Delft, zich op het professionaliseren en wetenschappelijk ontwikkelen van het vakgebied dat behoort bij de interactie van (semi-)publieke spelers met marktpartijen bij het (her-)ontwikkelen, realiseren, onderhouden en beheren van de gebouwde omgeving.