IABR

Designing the future: Visionaire Woningbouw

Designing the future debatten

Informatie

Wonen is en blijft een van de hete hangijzers als het gaat over de toekomst van de stad. De verstedelijking neemt toe. Steeds meer mensen willen betaalbaar en goed wonen in de stad. Ook de samenleving verandert. Dynamische processen als migratie, vergrijzing, bevolkingsgroei, wisselende gezinssamenstellingen, verschuivende tijdsbestedingspatronen, veranderende woon-werksituaties vragen om aanpassingen in hoe en waar we wonen.

De afgelopen jaren zijn heel wat verfrissende beleidsinitiatieven en (piloot)projecten gelanceerd om de urgenties en uitdagingen op het vlak van wonen op een kwaliteitsvolle manier aan te pakken. Daarbij is onder meer extra aandacht gegaan naar zorgwonen en naar collectieve woonvormen. Hier kunnen al veel lessen uit worden getrokken. Tegelijkertijd blijft het noodzakelijk om vooruit te kijken en actief op zoek te gaan naar visionaire alternatieven die een antwoord bieden op de vele uitdagingen voor het wonen van de toekomst.

Meer informatie