IABR

Designing the future: De Productieve Stad

Designing the future debatten

Informatie

Er is nood aan een radicaal andere blik op hoe we in de stad ruimte maken voor werk. Door decennialang eenzijdig in te zetten op woon- en kantoorruimte is de maakeconomie en bijbehorende werkgelegenheid uit de stad verdreven, naar de periferie. Echter, voor een sociaal inclusieve en weerbare stad is de herintroductie van de maakeconomie in onze steden van cruciaal belang: van manufacturing die de koppeling maakt tussen kennis, innovatie en productie, tot circulaire economie die inzet op kortere en meer duurzame economische ketens.

Metropolitane regio's hebben baat bij een economie die inzet op lokale productie en werkgelegenheid, op hergebruik en korte kringlopen. Hoe kan de industrie opnieuw mee de stad maken? Welke maatschappelijke winsten kunnen er gecreëerd worden? In Brussel en Rotterdam, maar ook in andere steden, is de aandacht voor de productieve stad de afgelopen jaren sterk toegenomen. Wat kunnen we leren van de verschillende ontwerpend onderzoekstrajecten, studies en projecten rondom de productieve stad? En wat moet er gebeuren om de productieve stad realiteit te laten worden?

Meer informatie