Ruimte

Huisvesting en inrichting: Op weg naar integrale Kindcentra

Informatie


Door: Ruimte OK

Tijdens deze sessie staat de praktijkcasus IKC de Kubus in Druten centraal. Sinds 2012 genieten ruim 900 kinderen van onderwijs en-of opvang op één plek.

Hoe vertaal je de pedagogische visie op een voorziening van kinderen naar de vorm? Hoe laat een visie zich vertalen naar een gebouw? Hoe neem je ruimte voor de beleving van een gebouw mee in een programma van eisen? Waar liggen kansen voor een optimaal ruimtegebruik binnen een IKC? In deze sessie worden deze huisvestingsvraagstukken beantwoord met de recent verschenen publicatie vand e regiegroep Kindcentra2020.

Meer informatie