Architectuur Lokaal

Presentatie Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020

Informatie

Op dinsdag 13 december 2016 wordt de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 gelanceerd door minister Schulz van Haegen van IenM en minister Bussemaker van OCW. De openbare presentatie van de agenda, getiteld Samen werken aan ontwerpkracht, vindt plaats in de TU Delft.

Samen werken aan ontwerpkracht 2017-2020
Ruimtelijke en maatschappelijke transitievraagstukken op het gebied van klimaat, mobiliteit, migratie, energie, zorg en onderwijs vragen om een vernieuwende aanpak en om innovatieve oplossingen. Veranderende rollen tussen overheid en samenleving leiden tot nieuwe manieren van organisatie en samenwerking. Ook de toekomstige Omgevingswet vraagt om kennis en kunde voor een integrale en participatieve benadering. De nieuwe Actieagenda vertrekt vanuit deze invalshoeken en draagt bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving door ontwerp in te zetten bij projecten en opgaven.

Programma en aanmelden

14.45  Inloop
15.15  Ontwerp en Maatschappelijke opgaven. Drie inspirerende voorbeelden door Henry Snel (Rietveld Academie), Wouter Veldhuis (Academie Bouwkunst Rotterdam) en Andy van den Dobbelsteen (TU Delft)
16.10  Pauze
16.30  Lancering van de Actieagenda door minister Schultz van Haegen en minister Bussemaker
16.45  In gesprek met de ministers, opdrachtgevers en ontwerpers
17.10  Gesproken column door Rijksbouwmeester Floris Alkemade
17.30  Netwerkborrel en bezichtiging tentoonstelling

De bijeenkomst vindt plaats bij de Technische Universiteit Delft, Faculty of Architecture and the Built Environment, BK City, Oostserre, Julianalaan 134, 2628 BL Delft

Lees meer