Infrastructuur

Historische ruimtelijke ontwerp Water en Stedenbouw

Gefaciliteerd door het archief van Het Nieuwe Instituut deden ontwerpers en wetenschappers onderzoek naar het belang van historische kennis.

Ontwerpschets van plan Tanthof Delft, Van den Broek en Bakema. Lodewijk van Nieuwenhuijze onderzocht met studenten van de TU Delft de relatie tussen ontwerp en onderzoek in plannen uit het archief van Bureau Broek en Bakema.  Credits: Archief Architectenbureau Van den Broek en Bakema, Collectie Het Nieuwe Instituut.

Bijschrift: Ontwerpschets van plan Tanthof Delft, Van den Broek en Bakema. Lodewijk van Nieuwenhuijze onderzocht met studenten van de TU Delft de relatie tussen ontwerp en onderzoek in plannen uit het archief van Bureau Broek en Bakema.
Credits: Archief Architectenbureau Van den Broek en Bakema, Collectie Het Nieuwe Instituut.

De conclusies:

  1. Een sturend, visionair concept is de beste start voor een ruimtelijk plan. Laat alle betrokken technische disciplines los op dat concept. Het uiteindelijke plan ziet er heel anders uit, maar toch biedt zo'n cyclische aanpak meer kans op kwaliteit dan starten vanuit een dialoog.
  2. Er is behoefte aan een 'gedeelde' fantasie vóórdat de aanbesteding van start gaat. Bij de start van de procedure heeft de opdrachtgever al te veel ingekaderd. Er is nauwelijks ruimte meer voor een brede verkenning.
  3. Gebruik de geschiedenis van een stuk stad of landschap. Met deze kennis worden nieuwe ontwerpen robuuster, slimmer en soms zelfs voordeliger.
  4. Ontwerphistorisch onderzoek bevordert een open discussie en kan belangentegenstellingen ontzenuwen. Een gedeeld inzicht in verleden en toekomst van de plek is essentieel.

Opdrachtgever Het Nieuwe Instituut
Betrokken leadpartners Het Nieuwe Instituut
Betrokken andere partners Fransje Hooimeijer, Frits Palmboom, Lodewijk van Nieuwenhuijze
Website Water en Stedenbouw, het Nieuwe Insituut

Alle rechten voorbehouden