Voorziening , Woningbouw

Wonen zonder zorg(en)?, Rotterdam

Sommige verzorgingshuizen kunnen een tweede leven krijgen als woongebouw. Senioren kunnen daar, ongeacht hun zorgvraag, zelf een kamer huren. De financieringsvorm verandert, maar daarmee ook de identiteit.

beeld 1c_fotoverzameling uitsnede.jpg

Er is geen sprake meer van zorg met verblijf, maar van wonen met of zonder zorg. Behalve een administratieve handeling is deze verandering dus ook een ontwerpopgave. Hoe maak je van een zorggebouw een woongebouw? Waarom leent het ene gebouw zich hier beter voor dan het andere? Aan de hand van een aantal concrete casussen zijn hier antwoorden op gevonden. Via een website is het systematisch verkregen analysemateriaal ontsloten.

Betrokken leadpartners Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Betrokken andere partners jefvandenputte architectuur, Studio Boudewien van den Berg, Veldacademie
Website Wonen zonder zorgen
jefvandenputte architectuur

Door middel van Drie Open Oproepen wordt invulling gegeven aan de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO) 2013-2016. Dit projectvoorstel is een van de vier gekozen inzendingen en onderdeel van het programma Innovatieve vormen van Opdrachtgeverschap. Meer informatie

Alle rechten voorbehouden