Infrastructuur

Coöperatie STEK

Stadslab Luchtkwaliteit, Rotterdam

Fijnstof lunch 's-Gravendijkwal

Fijnstof lunch 's-Gravendijkwal

De Rotterdamse ‘s-Gravendijkwal is na de Haagse Javastraat Nederlands slechtste straat qua gemeten luchtkwaliteit. Plannen om de weg te overkappen, en zo de leef- en verblijfskwaliteit voor omwonenden te verbeteren, werden in 2011 vanwege de hoge kosten op de lange baan geschoven. In de stad van de toekomst gaat men anders om met mobiliteit. Vervoersstromen worden anders georganiseerd en auto’s worden minder vervuilend. Stadslab Luchtkwaliteit wil inspiratie bieden voor ruimtelijke ingrepen in de stad die op relatief korte termijn bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Hiervoor organiseert het Stadslab Luchtkwaliteit een aantal evenementen en richt zij een online platform op voor uitwisseling tussen experts, bewoners, ondernemers en politici. Het programma focust op thema's zoals groen, water en techniek.

Plaats Rotterdam
Opdrachtgever eigen initiatief
Betrokken leadpartners Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Stadslab Luchtkwaliteit

 

Alle rechten voorbehouden