Ruimte

Huisvesting en inrichting: Op weg naar integrale Kindcentra

Informatie


Door: Ruimte OK

Hoe vertaal je de pedagogische visie op een voorziening van kinderen naar de vorm? Hoe laat een visie zich vertalen naar een gebouw?

Hoe neem je ruimte voor de beleving van een gebouw mee in een programma van eisen? Waar liggen kansen voor een optimaal ruimtegebruik binnen een IKC? In deze sessie worden deze huisvestingsvraagstukken beantwoord met de recent verschenen publicatie van de regiegroep Kindcentra2020. Marco van Zandwijk (Ruimte-OK) & Wendie Hardeman (Nul25)

Meer informatie