Project

Iedereen doet mee

FM architecten, 2016

toekenning €49.960 subsidie Architectuur

Het gezamenlijk onderwijzen van kinderen met en zonder beperking stelt nieuwe, andere eisen aan de leerkrachten, de organisatie van het onderwijs en ook aan het schoolgebouw. Met name kinderen met een gedrags- of psychiatrische problematiek hebben ondanks hun cognitieve vaardigheden moeite om in een 'gewone' omgeving te functioneren.

Met het onderzoek wil de aanvrager architectonische-bouwkundige kennis verzamelen die nodig is voor het succesvol gezamenlijk onderwijzen van kinderen met en zonder beperking binnen een school. Het onderzoek is opgedeeld in twee delen. Eerst verkent de aanvrager hoe leerlingen met beperkingen in het voortgezet onderwijs functioneren en welke rol het gebouw speelt bij het creëren van een veilige en inspirerende leeromgeving. Het tweede deel van het onderzoek verkent de mogelijkheden om de verworven kennis toe te passen en om deze zo goed mogelijk te laten landen in de praktijk. Bij het project zijn twee ontwerpopleidingen, de VO- en MBO- raad, leerlingen van de onderzochte scholen, Kenniscentrum Ruimte OK, Stichting Balans en Ieder(in) betrokken.

Meer informatie

FM Architecten